1.
Widyani AAD, Wijaya IKAA. PENINGKATAN STRATEGI PEMASARAN DALAM PENJUALAN PRODUK DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA UD. SEMANGAT JAYA BARU. SENEMA [Internet]. 11 Januari 2023 [dikutip 6 Juni 2023];1(2):925-41. Tersedia pada: https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/seminarfeb/article/view/5832