[1]
N. L. G. M. . Dicriyani dan D. . Mahayani, “PENINGKATAN PELAYANAN PEMBAYARAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP) SECARA TUNAI DAN NON TUNAI DI SD HARAPAN NUSANTARA DENPASAR”, SENEMA, vol. 1, no. 2, hlm. 803–806, Jan 2023.