Widyani, A. A. D., & Wijaya, I. K. A. A. (2023). PENINGKATAN STRATEGI PEMASARAN DALAM PENJUALAN PRODUK DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA UD. SEMANGAT JAYA BARU. PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN MASYARAKAT (SENEMA), 1(2), 925–941. Diambil dari https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/seminarfeb/article/view/5832