[1]
Widyani, A.A.D. dan Wijaya, I.K.A.A. 2023. PENINGKATAN STRATEGI PEMASARAN DALAM PENJUALAN PRODUK DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA UD. SEMANGAT JAYA BARU. PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN MASYARAKAT (SENEMA). 1, 2 (Jan 2023), 925–941.