(1)
Lombo, M.; Budiningsih, D. N.; Ratnani, D. A. S. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPRATIF TIPETHINK PAIRS SHARE (TPS ) MEDIA BERBASIS PETA KONSEP TERHADAP MINAT BELAJAR IPA PESERTA DIDIK. JBK 2019, 1, 123-131.